projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
19.12. 10

Geometrie

Geometrie pro 1. ročník ZŠ
Geometrie pro 1. ročník ZŠ - třídění základních geometrických tvarů a těles, rozlišení přímka, úsečka a křivá čára, měření, osová souměrnost, výklad, hra
Ročníky: ZŠ 1,

Další materiály tohoto autora