projektui.cz

svátek má Emil, 22.5. 2019
26.02. 11

Počítáme s vodníkem

Předváděcí sešit je určen pro žáky 1. třídy. Je zaměřen na sčítání do 20, příkladů typu 10 + ... , rozkládání čísel na desítky a jednotky, porovnávání čísel a znázorňování čísel penězi (desetikorunami a korunami).
V sešitě žáci počítají příklady typu 10 + ... (do 20), rozkládají čísla 10 až 20 na desítky a jednotky, vyjadřují je penězi (desetikorunami a korunami). Na straně 2 znázorňují příklady typu 10 + ... na počítadle a dopisují výsledky k příkladům, na str. 3 počítají příklady a kontrolují je přetažením do barevného pole, na str. 4 řadí příklady podle součtů od nejmenšího k největšímu, na str. 5 zapisují příklady vyjádřené penězi, na str. 6 příklady znázorňují penězi a na str. 7 rozkládají čísla na desítky a jednotky.
Ročníky: ZŠ 1,

Další materiály tohoto autora