projektui.cz

svátek má Emil, 22.5. 2019
27.05. 11

Zlomky

Zlomky - znázorňování, výpočty částí celku, slevy - obchod, nakupování.
Téma práce: Zlomky Určeno pro: 4. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou se žáky procvičovat a upevňovat základní učivo o zlomcích Ćasový rozsah: 1 - 2 hodiny Používané pomůcky: mazací tabulky nebo sešity, vytištěný PL str. 7 Typ použitých cvičení: hra, procvičování Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - praktické řešení problému a uměle navozených problémových situací komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - umožňujeme žákům pozorovat, správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - ke každé stránce jsou připravené poznámky - 2. str. - znázorňování zlomků - 3. str. - vyjádření dané části zlomkem - 4. str. - výpočet dané části z celku - 5. str. - doplňování počtu prvků do celku - 6. str. - odstranění zlomků, hádání obrázků - 7. str. - výpočet slev, nakupování, obchod Použité nástroje: pero, vybarvení, výběr
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora