projektui.cz

svátek má Emil, 22.5. 2019
25.06. 11

Zlomky - pokračování

Procvičování příkladů se zlomky.
Téma práce: Zlomky - pokračování Určeno pro: 4. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou se žáky procvičovat a upevňovat učivo o zlomcích Ćasový rozsah: 1 - 2 hodiny Používané pomůcky: mazací tabulky nebo sešity, vytištěný PL str. 5 Typ použitých cvičení: hra, procvičování Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - praktické řešení problému a uměle navozených problémových situací komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - umožňujeme žákům pozorovat, správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - ke každé stránce jsou připravené poznámky - 2. str. - zápis části tvaru, příklady k počítání podle diktátu - 3. str. - vyjádření dané části zlomkem - 4. str. - rozdělování tvarů podle zadávaných zlomků - 5. str. - výpočty slev a nových cen výrobků - 6. str. - prostor pro tvoření příkladů a pro práci s penězi - 7. str. - slovní úloha - 8. str. - výpočet celku - zázračné počítání - 9. str. - prostor pro sebehodnocení Použité nástroje: pero, výběr
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora