projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2019
29.08. 11

Střední hodnoty statistického znaku

Další statistické hodnoty, které přesněji charakterizují daný soubor (aritmetický průměr, modus, medián).
Hodina je zaměřena na výklad nových termínů a na jejich procvičení.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora