projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2024
27.05. 10

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ HRAVĚ

Příspěvek je určen pro žáky 2. a 3. třídy k procvičení a utvrzení spojů v oboru malé násobilky.
Na prvních dvou stranách děti procvičují násobilku. Ke každému příkladu zapisují výsledek, jeho správnost si okamžitě ověří odtažením geometrického tvaru, pod kterým se objeví výsledek. Na třetí a čtvrté straně stejným způsobem procvičují dělení. Pátá a šestá strana slouží k procvičení obou způsobů počítání.Tentokrát žáci přiřadí správný výsledek k příkladu posouváním a spolu s učitelem kontrolují správnost výpočtu.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora