projektui.cz

svátek má Emil, 22.5. 2019
23.09. 10

Časování slovesa fahren

Žáci se naučí časovat sloveso fahren,používat ve větách, procvičí tázací zájmena.
Časování slovesa fahren, přiřazování k podmětu ve větě, procvičení vazby fahren nach a tázacích zájmen.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora