projektui.cz

svátek má Jiří, 24.4. 2019
02.06. 10

Orgány rostlin - list - rozdělení, stavba, příklady

Předváděcí sešit slouží k seznánením se s rostlinnými orgány - listy - jejich rozdělením, stavbou a konkrétními příklady. Dále si zde učivo procvičí a upevní. Žáci si zopakují poznatky z předchozích ročníků, rozšíří si učivo, procvičí nové poznatky o listech.
Žáci jsou seznámeni se základním rozdělení listů, jejich stavbou a konkrétnímí příklady. Fotosyntéza bude probrána zvlášť - samostatná hodina. Rozvíjí se kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence pracovní a komunikativní.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora