projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2019
17.09. 10

Opakování - paryby, ryby

opakovací hodina na téma paryby a ryby (sladko i slanovodní)
Časová dotace 45 minut, žáci zopakují základní znalosti o parybách, v osmisměrce si vyhledají jejich názvy a následně také o rybách. O rybách si zopakují jaké mají ploutve, jejiích vnitřní stvabu a pomocí obrázku zopakují, jaké ryby se naučily.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora