projektui.cz

svátek má Nikola, 20.11. 2018
19.11. 10

Orgány rostlin - kořen

Žáci jsou seznámeni se základními funkcemi kořene, jeho stavbou a konkrétními příklady. Rozvíjí se kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence pracovní a komunikativní.
Předváděcí sešit slouží k seznánením se s rostlinnými orgány - kořenem - jeho funkcí, stavbou. Žáci si zopakují poznatky z předchozích ročníků, rozšíří si učivo, procvičí nové poznatky o kořenu.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora