projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2019
27.11. 11

Podmínky vzniku života na Zemi

Lekce o základních podmínkách života, které nám umožňují žít na Zemi.
Lekce obsahuje informace o atmosféře, o vodě, o slunečním záření a teplu, o živinách a o půdě. Je zde zmíněno i znečišťování ovzduší, které má dopad na ozonovou vrstvu. Je zde i odkaz na bližší informace o tomto problému. Celá lekce je zakončena shrnutím a následnou kontrolou.
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora