projektui.cz

svátek má Nikola, 20.11. 2018
26.03. 11

Velikonoce

žáci si připomenou základní poznatky o tomto jarním svátku
Zopakují si základní symboly Velikonoc, projdou bludištěm, kde je důležité správně zodpovědět na otázky. Připomenou si celé zvířecí rodiny a jejich zvuky. Poznají první jarní rostlinky.
Ročníky: ZŠ 2,

Další materiály tohoto autora