projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024

Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví

Autor:
Řadit:
26.03. 11

AIDS

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace slouží k seznámení a procvičení šíření viru HIV, ochrany před nakažením.
26.03. 11

AIDS - úvod

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky 7.ročníku. Prezentace slouží k seznámení s problematikou onemocnění AIDS.
27.05. 11

Antikoncepce

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku, oblast sexuální výchovy
23.11. 10

Co je mimořádná událost ?

Ročníky:
Interaktivní předváděcí sešit , který teď otvíráte, vám nabízí základní informace o opatřeních, kterými se řídí ochrana obyvatel v naší republice v případě ohrožení mimořádnou událostí. Předváděcí sešit je určen pro žáky 7. ročníku ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny. Práce je vytvořena v programu Activstudio .
25.07. 11

Dopravní kvíz - Dopravní značky příkazové, informativní, výstražné

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Děti jako nejmladší samostatní chodci, jezdci na koloběžce či kole a též jako pasažéři v autě, by měly znát základní pravidla chování učástníka silničního provozu.
25.07. 11

Dopravní kvíz - Dopravní značky zákazové

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Soutěžní kvíz slouží pro ověření znalostí z oblasti ,,Dopravní značky - zákazové ´´.
27.05. 10

Dopravní výchova - test

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Test z dopravní výchovy pomocí hlasovacího zařízení.
25.10. 10

Drogy - poznávání

Ročníky:
Prezentace je určena pro žáky 8.ročníku. Prezentace navazuje na prezentaci drogy - rozdělení.
25.10. 10

Drogy - rozdělení - část 1

Ročníky:
Prezentace je určena pro žáky 8.ročníku. Na tuto prezentaci navazuje prezentace poznej drogy.
04.11. 10

Drogy - rozdělení - část 2

Ročníky:
Prezentace je určena pro žáky 8.ročníku. Na tuto prezentaci navazuje prezentace poznej drogy.
19.12. 10

Drogy - test (activ)

Ročníky: ZŠ 8,
12 testových otázek z drogové problematiky. Návaznost na prezentaci Drogy rozdělení (část 1,2)
18.03. 12

Finanční gramotnost - rozpočet

Ročníky: ZŠ 8,
Rozpočet rodiny
28.02. 12

Finanční gramotnost - test (activ)

Ročníky: ZŠ 8,
opakování tématu finanční gramotnost
18.03. 12

Finanční gramotnost - úvod

Ročníky: ZŠ 8,
Základní pojmy, osobní rozpočet
26.02. 11

IZS - integrovaný záchranný systém

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro žáky 7.ročníku . Prezentace slouží pro seznámení a procvičení vědomostí o IZS.
22.11. 10

Jak se zachovat, pokud dojde k mimořádné události ?

Ročníky:
Interaktivní způsob výuky je zaměřen na mimořádné události v našem životě, které mohou ohrozit naše zdraví . Žák by se měl naučit, jak se v takových situacích chovat. Daný předváděcí sešit je určen pro žáky 7. ročníku ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny a je vytvořen v programu Activstudio.
27.05. 10

Kouření

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Historie tabakismu, proč děti začínají kouřit, výpočet ceny kouření, proč nekouřit atd.)
19.12. 10

Nemoci

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro žáky 7. ročníku. Cílem prezentace, je seznámit žáky s problematikou nemocí.
17.11. 10

Ochrana člověka za mimořádných události

Ročníky:
Prostřednictvím tohoto testu si žáci ověří své znalosti a dovednosti získané v hodinách občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Hodina je určena pro žáky 2.stupně ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny.
04.11. 10

Odpady

Ročníky:
Sešit je určen pro výchovu ke zdraví - ochrana životního prostředí - třídění odpadů
29.01. 12

Pohlavní choroby

Ročníky: ZŠ 7,
Pohlavní choroby (kapavka, syfilis, aids).
28.02. 12

Pohled do zrcadla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Typologie osobnosti v této interaktivní práci má naučit žáka pochopit každodenní chování člověka. Žák se seznámí s tříděním temperamentů. Práce je určena pro žáky 6. - 7. ročníku ZŠ a je vytvořena v programu activInspire.
21.06. 10

Poruchy příjmu potravy , aneb v nemoci je všechno jinak

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pokud nejsou v rovnováze příjem látek v potravě a jejich výdej,dochází k poruchám ve výživě označováno jako PPP - poruchy příjmu potravy.Jde o okruh onemocnění,kam patří mentální anorexie,bulímie,přejídání,podvýživa,obezita,jojo efekt...Žák se seznámí s riziky PPP a jaké závažné důsledky mohou mít na zdraví,ale i kvalitu života a kde vyhledat odbornou pomoc.
18.02. 12

Potrava - trávení

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Cílem této výukové hodiny je seznámit žáky s pojmy týkající se kvality potravin a zažíváním, které je nezbytné pro výživu našeho těla. Pracovní sešit je vytvořen pro žáky 7.- 8. tříd ZŠ. Interaktivní práce je vytvořena v programu activInspire.
26.02. 11

Prvni pomoc

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro žáky 7.ročníku . Prezentace slouží pro seznámení a procvičení vědomostí o první pomoci.
28.11. 10

První pomoc - obecné zásady I.

Ročníky:
Práce je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny. Tato interaktivní práce je určena k zopakování první pomoci. Žák si zopakuje jak samostatně ovládá základní postupy první pomoci i při vážnějších poraněních. Předváděcí sešit je vytvořen v programu Activstudio.
27.11. 10

První pomoc - Záchrana života

Ročníky:
Práce je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny. Tato interaktivní práce je určena k zopakování první pomoci. Předváděcí sešit je vytvořen v programu Activstudio.
27.11. 11

Relaxační hry

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace slouží k odreagování žáků.
29.11. 11

Rodina

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace slouží k seznámení s oblastí vývoje rodiny.
08.06. 10

Sestavování jídelníčku

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zdravá výživa má svá pravidla sestavená tak,aby jídelníček obsahoval všechny základní živiny.Postoje k jídlu se formují od útlého věku.Úlohu zde hraje rodina,ale stravovací návyky může ovlivnit i škola.Program sestavování jídelníčku zprostředkovává žákům procvičit zábavnou formou získané znalosti.
27.05. 11

Sex - zakladni pojmy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku
29.01. 12

Sexualita - pohlavní nemoci, antikoncepce (activ)

Ročníky: ZŠ 7,
Pohlavní nemoci, antikoncepce, hlasovacího zařízení.
25.09. 11

Sexualita - základní pojmy, antikoncepce (activ)

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku, oblast sexuální výchovy - základní pojmy, antikoncepce. Sešit je určen k opakování pomocí hlasovacího zařízení.
27.08. 11

Sexuálně přenosné nemoci

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní informace o sexuální výchově by měly děti získávat primárně v rodině. Na tyto základy navazuje škola, která se zabývá problematikou mezilidských vztahů a umění žít ve dvou. Cílem toho předváděcího sešitu je seznámit žáky se vznikem a šířením sexuálně přenosných nemocí. Předváděcí sešit byl vytvořen v programu ActivInspire s dotací jedné vyučovací hodiny v týdnu pro 7. - 8. ročník Zš.
18.12. 11

Sexuální orientace

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace slouží k seznámení s problematikou sexuální orientace.
27.08. 11

Sexuální orientace

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výuka sexuální výchovy by měla být zaměřena na postoje k sexualitě a sexuálnímu chování. Tento předváděcí sešit je vytvořen v programu ActivInspire s dotací jedné vyučovací hodiny v týdnu na ZŠ.
27.08. 11

Sexuální výchova - láska

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Období dospívání vnáší do života dívek a chlapců řadu tělesných, duševních a citových změn. V této souvislosti je třeba se zaměřit na podporu zdraví a vnést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Pro zpestření výuky VkZ slouží tento příběh jako téma k diskusi o SPI.Tento předváděcí sešit je vytvořen v programu activInspire s dotací jedné vyučovací hodiny v týdnu na ZŠ.
27.08. 11

Sexuální výchova - Projevy násilí ,,syndrom CAN´´

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Cílem této práce je primární prevence u projevu násilí typu - syndrom CAN. Žáci by měli získat základní znalosti z oblasti krizových situací např.: projevy násilí a naučit se v případě problémů vyhledat odbornou pomoc. Tento předváděcí sešit je vytvořen v programu activInspire s dotací jedné vyučovací hodiny pro 7. ročník ZŠ.
30.10. 11

Šikana

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení s problematikou šikany a snaha navodit diskusi o šikaně.
22.02. 12

Šíření infekcí - hygiena potravin

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je seznámit žáky s faktem ,že nedostatečná hygiena rukou může vést ke vzniku a šíření infekcí v našem těle. Předváděcí sešit je určen pro žáky 7. - 8. ročníku ZŠ a je vytvořen v programu activInspire.
22.02. 12

Svět mikrobů

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
V této práci je žákům představen svět mikrobů. Dozvědí se o tom, že excistuje několik různých druhů mikrobů, které mají různé tvary a také získají informaci o tom, že mohou být jak užitečné a člověku prospěšné, tak také škodlivé, způsobující nemoc.
25.07. 11

Úrazy v domácím prostředí

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předložený výukový materiál dává do souvislosti situace ohrožující bezpečí dětí v prostředí domova. Prevence a výuka ve škole může zachránit životy dětí,ale i snížit škody na zdraví. Tato interaktivní práce je především zaměřena na výuku hodiny - výkladovou.Interaktivní stránky v práci slouží žákům k procvičení probraného učiva v hodině. Předváděcí sešit je vytvořen v programu activInspire.
26.06. 11

Úrazy v dopravě

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Úrazy patří k hlavním příčinám dětské úmrtnosti. V této práci žák uplatňuje pravidla bezpečnosti v podmínkách silničního provozu v roli cyklisty.
25.07. 11

Úrazy ve škole

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tato předložená práce je zaměřená na příčiny a mechanizmy dětských úrazů ve školním prostředí a jejich prevence. Předváděcí sešit je vytvořen v programu activInspire s dotací jedné vyučovací hodiny týdně.
26.06. 11

Úrazy ve volném čase

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Úrazy při sportu, hrách a ve volném čase tvoří třetinu všech úrazů u dětí školního věku. V této práci si žák zopakuje, jak předcházet úrazům při aktivitách ve volném čase.
01.03. 12

Víme, co jíme ?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Cílem této výukové hodiny je seznámit žáky s kvalitou potravin, které se nám v obchodech nabízejí. Potraviny jsou sice barevné, pro oči a chuť velmi lákavé, ale mohou mít i škodlivé účinky na naše zdraví. Často jsou nahrazované umělými složkami tkz. ,,Éčka´´, které mají rozporný význam.
29.11. 11

Výživa

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace slouží k seznámení se základny správné výživy.
30.03. 11

Zavazadlo první pomoci

Ročníky: ZŠ 6,
Každá mimořádná událost má jiný průběh, a tudíž vyžaduje i jiná pravidla chování. Vždy si však musíme uvědomit, že nejdůležitější je záchrana lidského života a zdraví. Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny. Předváděcí sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
27.05. 10

Závislosti - gamblerství

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přehled závislostí, gamblerství
19.05. 10

Zdravá výživa

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žákum je nabídnut interaktivní způsob výuky tématu Zdravá výživa.Dané téma je určeno pro žáky 7.tříd s dotací jedné vyučovací hodiny.Žák se seznámí jaké jsou zásady správné výživy. Zdraví je považováno za základní lidskou hodnotu.Především v dětství a dospělosti by se dítě mělo naučit proč,jak ,čím a kdy může zdraví ovlivňovat. V tomto tématu se žák seznámí se zásady správné výživy.Prostřednictvím potravinové pyramidy si procvičí získané vědomosti.
27.08. 11

Zdravý životní styl

Ročníky: ZŠ 6,
Vzdělávání v této oblasti směřuje k tomu, aby žáci pochopili smysl zdravotní prevence a problémy spojené s poškozením zdraví. Tento předváděcí sešit je vytvořen v programu activInspire s dotací jedné vyučovací hodiny na ZŠ.