projektui.cz

svátek má Jiří, 24.4. 2019
23.10. 10

Půdní druh a půdní typ

Vyučovací hodina na téma "Půdní druh a půdní typ" navazuje na sešit s názvem "Půdotvorní činitelé + půdní profil" Určeno pro žáky šestých ročníků.
Vyučovací hodina na téma: Půdní druh a půdní typ. Hodina navazuje na sešit s názvem "Půdotvorní činitelé + půdní profil" Určeno pro žáky šestých ročníků. Hodina obsahuje opakování půdotvorných činitelů a půdního profilu. Hlavní náplní hodiny je nové učivo: půdní druh a půdní typ. Závěr sešitu je rekapitulací obou dvou sešitů.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora