projektui.cz

svátek má Vojtěch, 23.4. 2019
27.08. 11

Arktida 3 - Lidé

Seznámení s původními obyvateli Arktidy, hledáním Severozápadní cesty a dobýváním sev. pólu.
Žáci se seznámí s původními obyvateli Arktidy, hledáním Severozápadní cesty z Evropy kolem zamrzajícího pobřeží Sev. Ameriky do Asie a dobýváním sev. pólu. Jsou zde odkazy a ukázky současného i dřívějšího života Eskymáků a jejich kultury. Žáci také poznají charakteristické tělesné znaky žluté lidské rasy. Žáci pracují i s atlasem a převádějí místopisné informace do zobrazených map. Je zde částečné procvičení učiva o významných rovnoběžkách a jejich souřadnicích a také o oběhu Země kolem Slunce a poloze polárních oblastí vzhledem ke Slunci v jednotlivých roč. obdobích. Tato práce navazuje na předchozí 2 práce: "Arktida 1 - Vymezení, Zalednění", "Arktida 2 - Příroda".
Ročníky: ZŠ 6,
Autor: Martin Lexa

Další materiály tohoto autora