projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2020
25.09. 11

Funny maths

Matematické úlohy v angličtině. Procvičování základních číslovek, tvoření a řešení příkladů a slovních úloh.
Předváděcí sešit nabízí matematické úlohy v angličtině. V mluvených aktivitách žáci tvoří příklady s použitím znamének plus, mínus, násobeno a děleno. Čtou a řeší modelové slovní a logické úlohy a sami vytvářejí podobné. Kromě nové slovní zásoby je zde prakticky procvičována znalost základních číslovek a stupňování přídavných jmen.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora