projektui.cz

svátek má Laura, 1.6. 2020
23.11. 10

Crosswords – Sport

Žáci si zopakují druhy sportu.
Předváděcí sešit slouží k zopakování sportovních aktivit pro 6.ročník, k aktivnímu použití získaných znalostí z předchozích ročníků. Sešit lze také využít k seznámení s tímto učivem v nižších ročnících.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora