projektui.cz

svátek má Radan a Radana, 15.12. 2018
27.11. 10

Question tags

Sešit je určen žákům 9. ročníku pro vyvození a procvičení tázacích dovětků.
Žáci se seznámí s tvořením dovětků k větám se slovesem být, s pomocnými slovesy i s významovými slovesy.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora