projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2019
27.11. 10

Question tags

Sešit je určen žákům 9. ročníku pro vyvození a procvičení tázacích dovětků.
Žáci se seznámí s tvořením dovětků k větám se slovesem být, s pomocnými slovesy i s významovými slovesy.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora