projektui.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2024
18.02. 12

Skladba- opakování

Cílem výukového materiálu je procvičit a zopakovat skladbu pomocí jednotlivých cvičení.
str. 1 - sponová slovesa str. 2 - shoda přísudku s podmětem str. 3 - větné členy str. 4 - grafické znázornění věty jednoduché str. 5 - grafické znázornění věty jednoduché str. 6 - grafické znázornění souvětí str. 7 - grafické znázornění souvětí str. 8 - interpunkce str. 9 - několikanásobný větný člen str. 10 - grafické znázornění souvětí
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora