projektui.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2024
25.06. 11

Shoda přísudku s podmětem

Žáci se seznámí se základní skladební dvojicí a s podmínkami, které musí být naplněny, aby fungovala shoda přísudku s podmětem.
Sešit obsahuje: str. 1- základní skladební dvojice, str. 2- shoda přísudku s podmětem, str. 3- výjimky, str. 4- cvičení na pravopis, str. 5- korekce textu, str. 6- cvičení na shodu, str. 7- pravopis, str. 8- hra domino.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora