projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
28.09. 10

Přídavná jména

Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o přídavných jménech a jejich druzích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis, stupňování a skloňování přídavných jmén. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
strana 1 - úvod prezentace, strana 2 - přídavná jména, strana 3 - stupňování přídavných jmen, strana 4 - pravopis přídavných jmen - velká písmena, strana 5 - pravopis přídavných jmen, strana 6 - pravopis přídavných jmen - množné číslo, strana 7 - mluvnické kategorie přídavných jmen, strana 8 - závěr prezentace
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora