projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2024
25.10. 10

Slovesa

Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o slovesech a jejich mluvnických kategoriích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis sloves. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
strana 1 - úvod prezentace, strana 2 - slovesa, strana 3 - slovesa - pravopis, strana 4 - slovesný způsob, strana 5 - slovesný rod, strana 6 - slovesný rod - procvičení, strana 7 - mluvnické kategorie sloves, strana 8 - závěr prezentace
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora