projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
12.11. 10

Slovní druhy - opakování

Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o slovních druzích a jejich mluvnických kategoriích. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
strana 1 - úvod prezentace, strana 2 - opakování - podstatná a přídavná jména, strana 3 - opakování - zájmena a číslovky, strana 4 - opakování - slovesa, strana 5 - opakování - příslovce, strana 6 - opakování - předložky a spojky, strana 7 - opakování - částice a citoslovce, strana 8 - závěr prezentace
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora