projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024
25.10. 11

Barokní stavitelství

Prezentace je určena pro 8. ročník. Obsahuje výkladovou část, motivační cvičení, závěrečné opakování, obrazovou přílohu a odkazy na webové stránky. Časován dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice
Prezentace seznamuje se základními architektonickými prvky baroka a s vybranými barokními památkami Čech a Moravy; dále obsahuje základní informace o dané době a zajímavosti ze života tehdejších lidí. Očekávané výstupy: - žák dokáže určit základní architektonické znaky baroka - žák dokáže jmenovat několik významných barokních památek - žák dokáže vysvětlit okolnosti vzniku a šíření baroka
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora