projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024
10.06. 10

Národní obrození

Prezentace obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Je určena pro 8. ročník; časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny Pomůcky: učebnice dějepisu pro 8. ročník, čítanka pro 8. ročník, periodická tabulka prvků, pracovní listy (tisk s. 12, 15)
Výkladová část obsahuje hlavní události z období NO a seznamuje žáky s významnými osobnostmi NO. Motivační cvičení jsou určena k procvičení učiva a zároveň k získání dalších informací. Součástí sešitu je sada otázek pro celkové závěrečné opakování. Výuka je doplněna samostatnou prací jednotlivců nebo dvojic (tisk s.12, 15), dále četbou úryvku z básně Máj (čítanka pro 8. ročník). Očekávané výstupy: - žák objasní důvody a příčiny vzniku NO - žák vysvětlí průběh jednotlivých fází NO - žák vyjmenuje významné osobnosti NO a objasní význam jejich díla - žák vysvětlí význam NO
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora