projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
26.03. 11

Karel IV.

Prezentace je určena pro výuku v 7. ročníku. Obsahuje výkladovou část, motivační cvičení, procvičování, odkazy na webové stránky a obrazovou přílohu. Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny. Pomůcky: učebnice, dějepisný atlas, různé encyklopedie, internet a pracovní listy s.10 a s. 13.
Cílem prezentace je seznámit žáky s osobností Karla IV. a s významem jeho vlády pro naše země. Obrazová příloha představuje některé památky, které jsou s osobou Karla IV. spojeny. Očekávané výstupy: - žák dokáže vysvětlit zásluhy Karla IV. na rozvoji českého státu - žák si uvědomuje prestiž českého státu v Evropě - žák dokáže vysvětlit pojem země Koruny české
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora