projektui.cz

svátek má Albert, 21.11. 2019
30.01. 12

Má vlast

Práce je určena pro 4. ročník. Časový rozsah je 1 vyučovací hodina. Cílem je získat znalosti o hudebním díle B. Smetany Má vlast.
Pomocí sešitu se děti seznámí s hudebním dílem Má vlast.Zopakují si vědomosti o autorovi skladby B. Smetanovi a upevní si znalosti z předmětu ČaJS o řece Vltavě.
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora