projektui.cz

svátek má Petr, 22.2. 2020
28.02. 12

Notové hry

Sešit je určen pro 3. ročník. Časový rozsah je jedna vyučovací hodina.Žáci si zopakují druhy not, jejich délku a názvy not.
Pomocí interaktivních prvků si žáci procvičí a upevní znalosti not hravou formou.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora