projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024

Německý jazyk Německý jazyk

Autor:
Řadit:
18.02. 12

Abeceda

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 7,
Pracovní listy slouží k uvědomění si odlišností v německé abecedě. Žáci si procvičí hláskování abecedy. V dalších pracovních listech si rozšiřují slovní zásobu, hledají slova podle počátečního písmene.Lze pracovat se slovníkem. Uvědomí si odlišnosti ve výslovnosti a pravopisu některých hlásek.
25.09. 11

Časování slovesa haben

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Časování slovesa haben
Autor: Eva Hrubá
25.10. 11

Časování slovesa sein.

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Časování slovesa sein v přítomném čase.
Autor: Eva Hrubá
06.05. 10

Geburtstag

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování 10. lekce 1. dílu učebnice Heute haben wir Deutsch.
Autor: Eva Hrubá
06.09. 10

Gemüse

Ročníky:
Seznámení s 10 druhy zeleniny a jejich množným číslem
Autor: Eva Hrubá
02.06. 10

Obst

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s názvy ovoce a jejich množným číslem.
Autor: Eva Hrubá
30.07. 10

Osobní zájmena.Časování sloves.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Pracovní listy slouží k nácviku a procvičení osobních zájmen, které jsou potřeba k časování pravidelných sloves.
28.04. 10

Slovní zásoba BARVY,ČÍSLA

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Název: Slovní zásoba BARVY, ČÍSLA. Procvičování slovní zásoby tematických okruhů. Ročník 3., popřípadě 7.- druhý cizí jazyk.
24.05. 10

Tiere

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Pracovní listy slouží k nácviku a procvičení slovní zásoby TIERE - zvířata.Určování rodu podstatných jmen tohoto tématu.