projektui.cz

svátek má Jiří, 24.4. 2019
06.10. 10

Vodstvo ČR 1

Předváděcí sešit je zaměřen na řeky ČR
Předváděcí sešit Vodstvo České republiky 1 - řeky je určen pro 8.ročník. Z teorie je připomenut pojem úmoří a rozdělení vodstva na Zemi. Procvičování je rozděleno na povodí Labe a povodí Moravy a Odry. Dále jsou zde připomenuty některé soutoky řek a města, která se na těchto soutocích nachází. Nakonec jsou zde obrazem navštíveny prameny některých řek.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora