projektui.cz

svátek má Marcela, 20.4. 2019
12.10. 10

vodstvo ČR2 - jezera

Sešit je zaměřen na vodní plochy v ČR a jsou zde zmíněny i minerální prameny a lázeňská města v ČR.
Předváděcí sešit Vodstvo České republiky 2 - jezera je určen pro 8.ročník. Nejprve jsou rozdělena jezera podle původu a připomenuty rekordy vodních ploch a přehrad v ČR. Procvičování je zaměřeno na určování polohy vodních ploch v ČR a také lázeňských měst, pro jejich bohatství minerálních pramenů. Nakonec jsou zde obrazem navštívena některá hydrologicky zajímavá místa.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora