projektui.cz

svátek má Jiří, 24.4. 2019
12.11. 10

Obyvatelstvo ČR

Sešit je doplněním k učivu o obyvatelstvu České republiky.
Předváděcí sešit Obyvatelstvo České republiky je určen pro 8.ročník. Sešit se soustředí pouze na základní věci tohoto tématu a nemůže plně nahradit výklad učitele. Nejprve jsou základní údaje o obyvatelstvu ČR (počet a hustota zalidnění) srovnány s jinými evropskými státy a poté je pozornost věnována rozmístění obyvatelstva v ČR. Další stránky se věnují rozdělení obyvatelstva podle věku, národnosti a náboženského vyznání. Nakonec je zde zmíněno 10 největších měst a sešit je ukončen jednoduchým testem.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora