projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2019
30.03. 11

Stavba Země

Žáci poznávají jednotlivé vrstvy tvořící zemské těleso.
Poznávají litosféru, litosferické desky, seznamují se se vznikem kontinentů, rozlišují pojem kontinent a světadíl. Jmenují jednotlivé světadíly, seřadí je podle velikosti, lokalizují je na mapě.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora