projektui.cz

svátek má Olga, 11.7. 2020
31.08. 11

Countable nouns

První seznámení zábavnou formou s počitatelnými podstatnými jmény.
Countable Nouns /počítatelná podstatná jména/ Úvodní obeznámení s novým tématem - žáci se zábavnou formou seznámí s podstatnými jmény, patřícími do této kategorie, procvičí si jejich používání se základními číslovkami a rovněž s tvořením množného čísla, včetně nepravidelného tvoření množného čísla. Určeno pro výuku AJ na 1.stupni ZŠ / 3. a 4.ročník/
Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora