projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024

Anglický jazyk Anglický jazyk

Autor:
Řadit:
22.11. 10

A head

Ročníky:
Základní části lidského obličeje
24.11. 10

A monster's head

Ročníky:
Sešit pracuje s popisem hlavy, využívá znalostí slovesa "mít".
27.08. 11

Abeceda 1

Ročníky: ZŠ 3,
Úvod do učiva Aj pro 3. ročník na téma Abeceda
27.08. 11

Abeceda 2

Ročníky: ZŠ 3,
Úvod do učiva Aj pro 3. ročník na téma Abeceda
27.08. 11

Abeceda 3

Ročníky: ZŠ 3,
Úvod do učiva Aj pro 3. ročník na téma Abeceda
25.09. 11

Abeceda A-E

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 1. část (písmena A-E)
25.09. 11

Abeceda F-J

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 2. část (písmena F-J)
25.09. 11

Abeceda K-O

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 3. část (písmena K-O)
25.09. 11

Abeceda P-T

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 4. část (písmena P-T)
25.09. 11

Abeceda U-Z

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 5. část (písmena U-Z)
10.06. 10

Adjectives

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s jednoduchými protikladnými přídavnými jmény vytvořením rytmizované říkanky (chant).
10.06. 10

Angličtina 3 opakování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Upevňování slovní zásoby a anglické gramatiky 3. ročníku
10.06. 10

Angličtina 4 opakování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Upevňování slovní zásoby a anglické gramatiky 4. ročníku
10.06. 10

Angličtina 5 opakování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Upevňování slovní zásoby a anglické gramatiky 5. ročníku
25.10. 11

Animals

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - zvířata.
19.12. 10

Animals

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit je určen pro žáky 4. ročníku k procvičení slovní zásoby - zvířata, vazba there is, there are
27.11. 10

Animals

Ročníky:
Seznámení s novou slovní zásobou a s tvořením množného čísla.
26.03. 11

ANIMALS + ADJECTIVES

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
V této výukové jednotce se žáci učí skládat jednoduché věty ze slov. Vhodné pro 3. ročník ZŠ.
Autor: Dana Zrzavá
29.01. 12

At a supermarket

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s novou slovní zásobou k tématu
29.01. 12

At school

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Ve škole - práce se slovní zásobou
29.01. 12

At the supermarket

Ročníky: ZŠ 5,
V supermarketu - práce se slovní zásobou
17.11. 11

AZ quiz - Animals

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
17.11. 11

AZ quiz - Colours

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
25.10. 11

AZ quiz - Days of the week

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
17.11. 11

AZ quiz - Irregular verbs

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování nepravidelných sloves formou hry "AZ kvíz".
25.10. 11

AZ quiz - Months of the year

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
17.11. 11

Barvy

Ročníky: ZŠ 3,
Barvy - slovní zásoba
25.10. 11

Barvy

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Žáci zábavnou formou procvičují učivo o barvách. Je to vhodné od 2.třídy, kdy děti znají a umí psát všechna písmena.
20.05. 10

Barvy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Prezentace pro 3. ročník ZŠ Zabývající se barvami a jejich procvičením.
10.05. 10

Barvy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina Aj na téma Barvy určená pro 2.-3. ročník.
22.02. 12

Budovy ve městě

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci se naučí anglické výrazy pro některé významné budovy ve městě.
27.11. 11

Buildings

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s novou slovní zásobou tématu
26.02. 11

Can

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit představuje sloveso CAN ve významu UMĚT, obsahuje záporné věty s CAN´T, otázku a krátkou odpověď.
29.01. 12

Can - can´t 1. část

Ročníky: ZŠ 4,
Tato prezentace je určena k vyvození a procvičení sloves CAN a CAN NOT v jednotném čísle ve větách oznamovacích.
29.01. 12

Can - can´t 2. část

Ročníky: ZŠ 4,
Tato prezentace je určena k pokračování v učivu o slovesech CAN a CAN NOT v jednotném čísle ve větách tázacích.
28.04. 11

Can /can't

Ročníky: ZŠ 4,
Použití can/can't,názvy sportů a činností
25.09. 11

Části lidského těla

Ročníky: ZŠ 3,
Opakování slovíček na téma „části lidského těla“.
29.09. 11

Christmas

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Vánoční slovní zásoba, anglické vánoční tradice
29.09. 11

Christmas

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena ke zpestření tématu Christmas. Je určena pro žáky třetí a čtvrté třídy základní školy.
27.08. 11

Čísla 1 - 10

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznamuje žáky s anglickými názvy čísel
29.04. 10

Čísla 1 až 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina Anglického jazyka pro 2. nebo 3. třídu- čísla do 10
29.09. 11

Čísla 1-10

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení se základními číslovkami 1-10
31.10. 10

Classroom objects - vocabulary

Ročníky:
Procvičování základních slovíček.
29.01. 12

Clothes

Ročníky: ZŠ 3,
Oblečení - práce se slovní zásobou
29.09. 11

Clothes

Ročníky: ZŠ 3,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Oblečení. Je určena pro žáky třetí třídy základní školy.
25.06. 11

Clothes

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s nětkerými částmi oblečení
05.12. 10

Clothes - 4. ročník

Ročníky:
Sešit Activ Studia je určen pro žáky 4. ročníku k procvičení názvů oděvů a barev
10.06. 10

colour

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení se se základními barvami.
08.11. 10

Colours

Ročníky:
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby BARVY hravou formou.
17.11. 11

Colours and numbers /1-12/

Ročníky: ZŠ 3,
Tato práce je zaměřena na procvičení barev a čísel od 1 do 12. Je určena na začátek 3. ročníku.
Autor: Dana Zrzavá
27.11. 11

Computers

Ročníky: ZŠ 5,
Umět vyjádřit svůj vztah k os.počítačům,hovořit o jejich významu a dovednosti je používat.
31.08. 11

Countable nouns

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
První seznámení zábavnou formou s počitatelnými podstatnými jmény.
21.09. 10

Countries

Ročníky:
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Odkud pocházíš? (státy a jejich města) a slovesa být ve všech tvarech v kladných, záporných i tázacích větách. Je určena pro žáky páté třídy základní školy.
29.01. 12

Days of the week

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznamuje žáky se dny v týdnu.
12.10. 10

Dny v týdnu

Ročníky:
Procvičovací hodina Aj pro 4. ročník na téma Dny.
29.09. 11

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 3,
Práce se slovní zásobou, předložky, tvoření vět
30.01. 12

Dopravní prostředky

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci se naučí názvy dopravních prostředků.
25.06. 11

Drink

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení se slovní zásobou a její upevnění.
25.10. 11

Easter

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena ke zpestření tématu Easter. Je určena pro žáky třetí a čtvrté třídy základní školy.
29.09. 11

Easter

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Anglické velikonoční tradice, velikonoční slovní zásoba
31.08. 11

Eating and drinking

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s novou slovní zásobou k tomuto tématu
12.10. 10

Existenční vazba

Ročníky:
Hodina pro upevňování učiva Aj pro 4. ročník
25.10. 11

Family

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Slouží k seznámení se slovní zásobou - rodina.
29.01. 12

Family 2

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznamuje žáky se členy rodiny.
25.10. 11

Farma - animals

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - zvířata na farmě.
31.08. 11

Flying-prepositions, adverbs

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení již známých a seznamení s novými předložkami a příslovci.
25.06. 11

Food

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s novou slovní zásobou a její upevnění.
25.06. 11

Food

Ročníky: ZŠ 3,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Jídlo a slovesa mít rád.
23.11. 10

Food

Ročníky:
Prezentace obsahuje pojmy z oblasti jídla.Nácvik vazby-I like...,I don´t like...
26.10. 10

Food - basic vocabulary

Ročníky:
Sešit obsahuje tři bloky slovíček a dvě aktivity pro každý z nich. První blok na základě slovní zásoby Chatterbox Starter, další dva jako možné rozšíření.
25.06. 11

Free time activities

Ročníky: ZŠ 5,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Volný čas.
25.11. 10

Fruits

Ročníky:
Seznamuje s některými druhy ovoce.
29.09. 11

Furniture

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - nábytek.
31.08. 11

Furniture

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s novou slovní zásobou k tématu
29.01. 12

Giving directions

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s novou slovní zásobou k tématu.
29.01. 12

Grammar test

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Test na opakování gramatiky pro 3. a 4. ročník s použitím hlasovacího zařízení.
25.10. 11

Halloween

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena ke zpestření tématu Halloween. Je pro žáky třetí a čtvrté třídy základní školy.
29.09. 11

Halloween

Ročníky: ZŠ 5,
Halloweenské tradice, slovní zásoba
26.03. 11

How are you?

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Hou are you? How old are you? Nácvik a užívání těchto frází. Učivo 3.a 4.ročníku.
17.11. 11

Hračky

Ročníky: ZŠ 3,
Hračky - procvičení slovní zásoby
28.04. 11

Hudební nástroje

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Nácvik slovíček (hudební nístroje)
18.02. 12

I'd like

Ročníky: ZŠ 5,
Zdvořilejší vyjádření záměru a přání vazbou I'd like...
28.04. 11

In our house

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem tohoto projektu je,aby žáci dokázali určit poschodí v domě a rozmístění rodin,popsat rozložení pokojů v domě(bytě)a jejich vybavení.
27.11. 11

In the classroom

Ročníky: ZŠ 4,
Cíl:Dokázat popsat svoji třídu.
28.04. 11

In the house

Ročníky: ZŠ 4,
Vybavení domu, předložky in, on, under, behind
26.03. 11

I´ve got, She´s got, He´s got

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato vyučovací jednotka je vhodná pro žáky 3. tříd. Žáci se učí tvořit jednoduché oznamovací věty - slovosled - u slovesa "have got" /mít/.
Autor: Dana Zrzavá
29.01. 12

Jaro

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Úvodní i procvičovací hodina na téma Jaro
27.05. 11

Jobs

Ročníky: ZŠ 5,
Nová slovní zásoba na téma povolání.
29.01. 12

Let's do a project

Ročníky: ZŠ 5,
Cíl:Umět popsat výtvarný materiál pro tvorbu projektu.
29.01. 12

Léto

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Úvodní i procvičovací hodina na téma Léto
29.01. 12

London 1

Ročníky: ZŠ 5,
Londýnské památky
29.01. 12

London 2

Ročníky: ZŠ 5,
Londýnské památky
25.09. 11

Londýn

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci se seznamují s některými památkami Londýna.
28.04. 11

Měsíce a roční období

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci se seznámí s anglickými názvy měsíců a ročních období
25.07. 11

Minulý čas pravidelných sloves.

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem projektu je tvořit minulý čas pravidelných sloves.
25.07. 11

Minulý čas slovesa to have got

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem projektu je umět tvořit minulý čas slovesa to have got.
22.02. 12

Minulý čas slovesa „have got“

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci se naučí minulé tvary slovesa „have got“
27.11. 11

Množné číslo

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Hodina AJ pro 3. a 4. ročník na téma množné číslo podstatných jmen.
19.12. 10

Množné číslo

Ročníky:
Procvičení základních pravidel pro tvoření množného čísla
29.01. 12

Months of the year

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznamuje žáky s měsíci v roce.
29.09. 11

Musical instrument

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - hudební nástroje.
29.01. 12

My body

Ročníky: ZŠ 3,
Moje tělo - práce se slovní zásobou
27.11. 11

My home

Ročníky: ZŠ 5,
Můj domov - slovní zásoba, práce s textem písně
21.05. 10

My house

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena pro procvičení vazby There is / There are, předložek in, on, behind, under a slovní zásoby k tématu Můj dům (místnosti a jejich vybavení) ve čtvrté třídě základní školy.
29.01. 12

My job

Ročníky: ZŠ 5,
Moje zaměstnání - práce se slovní zásobou
11.11. 10

My school day

Ročníky:
Tato prezentace je určena pro procvičení názvů dnů a názvů vyučovacích předmětů.
21.05. 10

My town

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Mé město (budovy a další stavby), orientace ve městě a předložek next to a opposite. Je určena pro žáky čtvrté třídy základní školy.
14.09. 10

Neurčitý člen

Ročníky:
Tato prezentace je určena pro procvičení neurčitého členu a/an a jednotného a množného čísla podstatných jmen. Je určena pro žáky páté třídy základní školy.
23.11. 10

Neurčitý člen „a/an“

Ročníky:
Procvičení neurčitého členu
28.04. 11

Numbers 1 - 100

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Čísla do 100.
28.04. 11

Numbers 1-20

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvládnutí čísel 1-20 v anglickém jazyce
23.10. 10

Numbers 10-100

Ročníky:
Vyvození čísel od 10 do 100, pro 3. - 4. ročník
22.02. 12

Numbers from 1 to 10 - řadové číslovky

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Vyvození řadových číslovek od 1. do 10.
23.02. 12

Numbers from 11 to 100 - řadové číslovky

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s psanou podobou řadových číslovek.
24.11. 10

Numbers from 11 to 20.

Ročníky:
Prezentace obsahuje číslovky od jedenácti do dvaceti.Učivo je určeno pro mladší žáky.
17.05. 10

Numbers from1 to 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Soubor obsahuje procvičování čísel od 1 do 10
27.11. 11

Oblečení

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci se naučí pojmenovat oblečení.
31.05. 10

Oblečení a tělo

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina Aj pro 3.-4.ročník na téma Oblečení a tělo
26.05. 10

Obličej

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
AJ-Obličej,učivo 3.třídy.Žáci si hravou formou osvojí nová slovíčka.
29.09. 11

Opakování

Ročníky: ZŠ 4,
Může sloužit jako písemná práce (součást je pracovní list)
18.02. 12

Opakování 3. ročník

Ročníky: ZŠ 3,
Tato prezentace je určena k opakování učiva třetího ročníku.
18.02. 12

Opakování 4. roč.

Ročníky: ZŠ 4,
Tato prezentace je určena k opakování učiva 4. ročníku.
18.02. 12

Opakování 5. roč.

Ročníky: ZŠ 5,
Tato prezentace je určena k opakování učiva 5. ročníku.
29.09. 11

Our flat

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tato prezentace je určena k vyvození a k procvičení slovní zásoby k tématu Flat, furniture. Je určena pro žáky čtvrté a páté třídy základní školy.
29.11. 11

Ovoce

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci se naučí anglicky pojmenovat ovoce.
28.04. 11

Ovoce

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Vytvoření a procvičení slovní zásoby
06.06. 10

Ovoce

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
AJ-3.třída.Žáci si hravou formou osvojí nové učivo.
25.10. 11

Pencil-case

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - penál.
14.09. 10

People

Ročníky:
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Lidé (jejich popis) a slovesa být a mít ve všech tvarech v kladných, záporných i tázacích větách. Je určena pro žáky páté třídy základní školy.
29.01. 12

Personal pronouns

Ročníky: ZŠ 5,
Výuka a procvičení používání tvarů osobních zájmen.
10.06. 10

Pet

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Soubor žáky seznamuje s vybranými domácími mazlíčky.
18.02. 12

Plurals

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k upevnění slovní zásoby a sumarizuje způsoby tvoření množného čísla.
17.11. 11

Plurals

Ročníky: ZŠ 5,
Tvoření množného čísla podstatných jmen
27.08. 11

Počasí

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Obsahuje základní anglické výrazy týkající se počasí.
29.01. 12

Podzim

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Úvodní i procvičovací hodina na téma Podzim
18.02. 12

Possessive adjectives

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování významu přivlastňovacích zájmen (my, your, his, her, our, their).
27.11. 10

Possessives - Whose?

Ročníky:
Sešit je určen žákům 4. ročníku na vyvození a procvičení přivlastňovacího ´s a tázacího zájmena Whose.
08.11. 10

Předložky

Ročníky:
Předložky „on, in, under, behind“ pro 1. stupeň ZŠ
20.10. 10

Předložky místa

Ročníky:
Učivo AJ pro 4.ročník o předložkách místa
25.09. 11

Předměty ve škole

Ročníky: ZŠ 4,
Osvojení a procvičení slovíček na téma „předměty ve škole“
28.05. 10

Prepositions I.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předložky vyjadřující místo
28.05. 10

Prepositions II.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předložky vyjadřující čas
17.05. 10

Present Continuous

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena pro procvičení přítomného času průběhového ve čtvrté třídě základní školy a lze ji využít v jedné vyučovací hodině.
25.09. 11

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování přídavných jmen
14.11. 10

Přítomný čas prostý

Ročníky:
Oznamovací věta kladná, záporná, věta tázací, rozvíjení slovní zásoby.
16.05. 10

Přítomný čas prostý

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Přítomný čas prostý - opakování tvoření věty oznamovací, otázky a záporu
27.11. 11

Přítomný čas průběhový

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičovací hodina AJ pro 4. ročník na téma Přít. čas průběhový.
14.11. 10

Přítomný čas průběhový

Ročníky:
Oznamovací věta,kladná a záporná, věta tázací, rozvíjení slovní zásoby,...
30.01. 12

Protiklady

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci rozšíří slovní zásobu.
27.08. 11

Protiklady

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Úvod do učiva Aj na téma protikladná přídavná jména
29.01. 12

Questions

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičování otázek, obsahujících výrazy what, who, where, when
25.06. 11

Questions and answers

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena pro opakování otázek a odpovědí.
17.11. 11

Quiz

Ročníky: ZŠ 4,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky 3. třídy a 1. čtvrtletí 4. třídy.
Autor: Dana Zrzavá
18.02. 12

Quiz - 3. ročník

Ročníky: ZŠ 3,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky 3. třídy.
Autor: Dana Zrzavá
18.02. 12

Quiz - 5. ročník

Ročníky: ZŠ 5,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky 1. stupně.
Autor: Dana Zrzavá
22.02. 12

Revision (Units 1-9)

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Předváděcí sešit obsahuje aktivity k procvičování tvoření otázek a odpovědí na ně, práci s určitým a neurčitým členem, doplňování tvarů slovesa to have a práci s protiklady.
Autor: Radek Franta
20.10. 10

Roční doby

Ročníky:
Opakovací hodina AJ pro 4.ročník na téma Roční doby a měsíce.
25.10. 11

Roční období

Ročníky: ZŠ 5,
Roční období, počasí - slovní zásoba, aktivity
25.10. 11

Rodina

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Rodina - slovní zásoba, příbuzenské vztahy.
25.09. 11

Rodina

Ročníky: ZŠ 3,
Opakování slovíček na téma „rodina“
14.11. 10

Rozvoj slovní zásoby 5. ročník

Ročníky:
Přiřazování slov k slovu nadřazenému.
29.01. 12

Shops and services

Ročníky: ZŠ 5,
Slovní zásoba z okruhu obchodu a služeb.
25.10. 11

Slovesa

Ročníky: ZŠ 4,
Rozkazovací způsob sloves
17.11. 11

Sloveso "to be"

Ročníky: ZŠ 4,
Sloveso "to be" - časování slovesa, přivlastňovací zájmena
28.04. 11

Sloveso BÝT

Ročníky: ZŠ 4,
Úvod do učiva o slovese být v přítomném čase v kladné oznamovací větě
28.04. 11

Sloveso BÝT II.

Ročníky: ZŠ 4,
Úvod do učiva o slovesu být v přítomném čase v záporné a tázací větě
27.08. 11

Sloveso MÍT- TO HAVE GOT

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sloveso TO HAVE GOT v přítomném prostém čase
20.10. 10

Sloveso UMĚT

Ročníky:
Opakovací hodina AJ pro 5.ročník na gramatiku slovesa umět-can
25.06. 11

Sports

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Setnámení a upevnění slovní zásoby - sport
29.01. 12

Sports and games

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s novou slovní zásobou k tématu
27.11. 11

Sporty

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování anglických názvů sportů.
27.11. 11

The Giant Turnip

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Pohádka o velké řepě
25.07. 11

The simple future

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem projektu je vyjádřit prostou budoucnost.
23.11. 10

The weather

Ročníky:
The weather-učivo 5.třídy.Prezentace obsahuje pojmy z oblasti počasí a ročních období.
27.05. 11

There is, there are 1

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit nabízí úvodní seznámení s vazbou There is/are.
27.05. 11

There is, there are 2

Ročníky: ZŠ 4,
Příprava navazuje na sešit There is, there are 1.
19.12. 10

Things

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit je určen pro žáky 4. ročníku - procvičení slovní zásoby, vazba there is, there are, předložky on, in
27.11. 11

Things for School

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s novou slovní zásobou k tomuto tématu
29.11. 11

Three little men

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Písnička s příběhem. Aktivní nácvik komunikativních dovedností.
25.06. 11

Time

Ročníky: ZŠ 5,
Tato prezentace je určena k procvičení slovní zásoby k tématu Time. Je určena pro žáky páté třídy základní školy.
29.01. 12

To be

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování tvarů slovesa být (kladné a záporné věty).
26.02. 11

To be

Ročníky: ZŠ 5,
Tato prezentace je určena k vyvození i k procvičení slovesa být v přítomném čase prostém, v prezentaci se též procvičuje tvoření záporu a otázky slovesa být v přítomném čase prostém.
21.11. 10

To be

Ročníky:
Prezentace obsahuje aktivity k nácviku vazby -to be.
18.02. 12

To be - questions

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování tvoření otázek slovesa být.
21.11. 10

To have got

Ročníky:
Prezentace obsahuje vazbu-to have.
30.10. 11

Tom´s day

Ročníky: ZŠ 4,
Režim dne.Věty týkající se režimu dne.
27.11. 11

Tools

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s novou slovní zásobou a její procvičení.
27.11. 11

Toys

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s novou slovní zásobou k tomuto tématu
25.10. 11

Toys

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - hračky.
23.05. 10

Transport

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Slovní zásoba k tématu Transport.
29.09. 11

TV programmes

Ročníky: ZŠ 4,
Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Televizní pořady. Je určena pro žáky čtvrté třídy základní školy.
27.08. 11

Tvary

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Obsahuje jednoduché tvary a jejich procvičení
27.05. 11

Tvoření slov - lidské tělo + pocity

Ročníky: ZŠ 3,
Žáci tvoří slova z daných písmenek. Na konci výuk. jednotky je překlad s procvičenou slovní zásobou z předcházejících stránek.
Autor: Dana Zrzavá
09.06. 10

Určování času

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Prezentace se zabývá výukou určování času (hodiny, minuty).
08.11. 10

Vazba „There is..., There are...“

Ročníky:
Vazba „There is..., There are...“
25.11. 10

Vegetables

Ročníky:
Seznamuje s některými druhy zeleniny.
31.08. 11

Verb "to have"

Ročníky: ZŠ 5,
Sloveso "to have" a jeho tvary v přítomném čase, tvoření otázek a záporu
22.02. 12

Volný čas

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Prezentace obsahuje anglické výrazy nejpoužívanějších volnočasových aktivit.
25.11. 10

What are you wearing?

Ročníky:
Procvičení slovní zásoby k tomuto tématu
28.04. 11

What time is it?

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Pochopení principu hodin
26.03. 11

What´s the matter?

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem této prezentace je vyjádřit zdravotní potíže,zeptat se na jejich příčinu,doporučit a zdůvodnit jejich řešení.
05.12. 10

What´s the time?

Ročníky:
Seznámení s novým tématem -odpovědi na otázku "Kolik je hodin?"
25.10. 11

Who is who?

Ročníky: ZŠ 5,
Man-men,woman-women.Ukazovací zájmena:this,that,these,those.
27.05. 11

Winter holidays

Ročníky: ZŠ 5,
Cílem projektu je osvojit si slovní aktivity a umět hovořit na téma zimních sportů a her dětí na sněhu.
29.11. 11

Zelenina

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci naučí anglicky pojmenovat zeleninu.
28.04. 11

Zelenina

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Vytvoření a procvičení slovní zásoby
26.05. 10

Zelenina

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Učivo pro 3.ročník.Žáci si hravou formou osvojí nová slovíčka-zeleninu.
29.01. 12

Zima

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Úvodní i procvičovací hodina na téma Zima
28.04. 11

Zvířata

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Vytvoření a procvičení slovní zásoby
05.12. 10

Zvířata

Ročníky:
Procvičování anglických slovíček - zvířat
11.05. 10

Zvířata

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování slovní zásoby.
25.09. 11

Zvířata v ZOO

Ročníky: ZŠ 3,
Žáci se naučí anglicky pojmenovat některá zvířata v ZOO