projektui.cz

svátek má Hana, 15.8. 2020
06.06. 10

Ovoce

AJ-3.třída.Žáci si hravou formou osvojí nové učivo.
Ovoce - učivo 3.ročníku.Žáci si hravou formou osvojí znalosti nového učiva. Zelenina.Cílem této prezentace je osvojení si znalostí nových slovíček pro žáky 3.třídy.Hravou formou si žáci upevní nové znalosti.Na první straně žáci vyberou z kotouče slova a správně je přiřadí k obrázkům.Zároveň procvičují výslovnost.Na druhé stránce žáci provedou to samé, jako na předešlé, ale v množném čísle.Na třetí stránce žáci překládají slovíčka, kontrolu provedou přetažením slova přes hrnec na zelenou plochu.Na čtvrté stánce žáci napíší k obrázkům správná slova, kontrolu provedou vytažením červené šipky.Na páté stránce žáci napíší k obrázkům správná slova, kontrolu provedou vytažením červené šipky.Na šesté stránce žáci dopíší písmena do slov, odsunutím červeného obdélníčku zkontrolují.Užitím interaktivních prvků si žáci nenásilnou formou zafixují nové učivo.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora