projektui.cz

svátek má Iveta a Slavoj, 7.6. 2023
14.09. 10

People

Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Lidé (jejich popis) a slovesa být a mít ve všech tvarech v kladných, záporných i tázacích větách. Je určena pro žáky páté třídy základní školy.
Využití prezentace: v jedné i více vyučovacích hodinách dle uvážení učitele. Obsah: přiřazování slovíček k obrázkům, skládání slov z písmen, užití správných tvarů sloves být a mít ve větách, tvoření záporných vět z kladných, popis osob.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora