projektui.cz

svátek má Emil, 22.5. 2022
26.02. 11

To be

Tato prezentace je určena k vyvození i k procvičení slovesa být v přítomném čase prostém, v prezentaci se též procvičuje tvoření záporu a otázky slovesa být v přítomném čase prostém.
Je určena pro žáky páté třídy základní školy. Využití prezentace: v jedné i více vyučovacích hodinách dle uvážení učitele. Obsah: zopakování časování slovesa být v čase přítomném v češtině, vyvození časování slovesa být v dlouhé i krátké formě a následné procvičení, vyvození záporu a procvičení, tvorba Ano/Ne otázek - vyvození, procvičení, vyvození a procvičení Wh-otázek, závěrečné procvičení - správný pořádek slov v otázce a kvízové pexeso.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora