projektui.cz

svátek má Bohuslava, 7.7. 2022
21.05. 10

My town

Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Mé město (budovy a další stavby), orientace ve městě a předložek next to a opposite. Je určena pro žáky čtvrté třídy základní školy.
Využití prezentace: v jedné i více vyučovacích hodinách dle uvážení učitele. Obsah: přiřazování slovíček k obrázkům, hry se slovíčky – křížovka, skládání slovíček z daných písmen, užití předložek místa, tvoření vět, rozhovor na téma Orientace ve městě, porozumění textu a následné označení budov.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora