projektui.cz

svátek má Romana, 18.11. 2018
24.11. 10

Numbers from 11 to 20.

Prezentace obsahuje číslovky od jedenácti do dvaceti.Učivo je určeno pro mladší žáky.
Žáci si osvojí správnou výslovnost a nacvičí si správnost písemného projevu číslic od jedenácti do dvaceti.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora