projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
26.05. 10

Slovní druhy - 2. ročník

Slovní druhy-2.ročník, úvod do učiva. Procvičování podstatných jmen, sloves, předložek a spojek.
Slovní druhy-2.ročník, úvod do učiva, fixace řazení. Procvičování-podstatná jména, slovesa, předložky, spojky. Jejich užití ve větách. Učivo řazeno dle učebnice Český jazyk 2, Prodos (modrá řada). S ohledem na věk cílové skupiny zvoleno jednoduché ovládání přetahováním a příp. dopisování perem. Dle časových možností lze ústně doplnit vytvářením vět.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora