projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
17.11. 11

Pravěké umění - neolit

Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o pravěkém umění neolitu. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o pravěkém umění neolitu. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Eliška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny pravěku a starověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2001. Jana PEČÍRKOVÁ a kol., Dějepis 6. Pravěk a starověk, nakladatelství Scientia, Praha 2001. Helena MANDELOVÁ a kol., Starověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha 2006 Předváděcí sešit je vhodný pro 1 vyučovací hodinu Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora