projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024
04.03. 12

Féničané

Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Féničanech. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Féničanech. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Eliška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny pravěku a starověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2001. Jana PEČÍRKOVÁ a kol., Dějepis 6. Pravěk a starověk, nakladatelství Scientia, Praha 2001. Helena MANDELOVÁ a kol., Starověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha 2006 Předváděcí sešit je vhodný pro 1 vyučovací hodinu Mezipředmětové vztahy: zeměpis, český jazyk - literatura
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora