projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2024
25.05. 10

Řecko - opakování

Předváděcí sešit je určen k opakování učiva o starověkém Řecku. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Předváděcí sešit slouží k opakování učiva o starověkém Řecku. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic pro ZŠ: Helena MANDELOVÁ - Eliška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny pravěku a starověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2001. Jana PEČÍRKOVÁ a kol., Dějepis 6. Pravěk a starověk, nakladatelství Scientia, Praha 2001. Předváděcí sešit je vhodný pro 1 vyučovací hodinu. Mezipředmětové vztahy: zeměpis, český jazyk - literatura
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora