projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2024
22.02. 12

Kréta - mínojská kultura

Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o mínojské civilizaci na ostrové Kréta. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o mínojské civilizaci na ostrové Kréta. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Eliška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny pravěku a starověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2001. Jana PEČÍRKOVÁ a kol., Dějepis 6. Pravěk a starověk, nakladatelství Scientia, Praha 2001. Helena MANDELOVÁ a kol., Starověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha 2006 Předváděcí sešit je vhodný pro 1 vyučovací hodinu Mezipředmětové vztahy: zeměpis, výtvarná výchova, český jazyk
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora