projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2024
29.01. 12

Lucemburkové na českém trůně

Předváděcí sešit je určen k seznámení se životem a vládou Lucemburků na českém trůně, především s osobou Jana Lucemburského a Karla IV. Sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire. Odkaz na webové stránky je funkční k 22. 1. 2012
Na jednotlivých stránkách se žáci seznámí se životem a vládou Jana Lucemburského a Karla IV. na českém trůně. Na straně 1 si zopakují významné historické události českých dějin za vlády posledních Přemyslovců a doplní jedno chybějící jméno. Strana 2 informuje o boji o český trůn po smrti Václava III. Na stranách 3 až 5 žáci získají základní informace o domácí i zahraniční politice Jana Lucemburského. Strany 6 až 8 se věnují domácí a zahraniční politice vlády Karla IV. 9. strana informuje o manželkách Karla IV., 10. strana o vzniku zemí Koruny české. Strany 11 a 12 přibližují nejvýznamnější Karlovy stavby. Na 13. straně je pro žáky připraveno opakování nejvýznamnějších událostí z vlády Karla IV.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora