projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2024
26.03. 11

První světová válka

Předváděcí sešit seznamuje žáky s první světovou válkou. Je určen žákům 9. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
Předváděcí sešit seznamuje žáky s příčinami, průběhem a důsledky první světové války. Na 1. straně si žáci zopakují rozdělení zemí mezi Trojspolek a Trojdohodu, 2. strana je věnována bálkánským válkám, na 3. straně se žáci seznámí s příčinami první světové války (odkaz na internetové stránky je k 25.3.2011 aktivní), strany 5 a 6 jsou věnovány jednotlivým válečným stranám, strany 7 až 11 jsou zaměřeny na hlavní evropská bojistě - na západní frontu, východní frontu a jižní frontu, bojující státy a významné bitvy. Na straně 12 se žáci seznamují s válečnou technikou, str. 13 a 14 je věnována konci a důsledkům 1. světové války. Na stranách 15 - 17 si žáci zopakují učivo o první světové válce.
Ročníky: ZŠ 9, SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora