projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
18.02. 12

Punské války

Předváděcí sešit je určen k seznámení s příčinami, průběhem a výsledkem punských válek mezi starověkým Římem a Kartágem. Sešit je určen žákům 6. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
Žáci se na jednotlivých stránkách seznámí s punskými válkami. Na straně 1 a 2 si zopakují, co zanjí o starověkém Říme a jeho ovládnutí Apeninského poloostrova a o měststkém státě Kartágo. Strana 3 je úvodní stranou pro jednotlivé punské války. Na straně 4 žáci získají informace o římském vojsku. 5. strana se věnuje první punské válce, strany 6 - 8 druhé punské válce a Hannibalově tažení na Řím a jednotlivým bitvám, strana 9 třetí punské válce a důsledkům punských válek. Na stranách 10 až 12 si žáci zopakují učivo o punských válkách - označí na slepé mapě Hannibalovo tažení a doplní názvy míst, kudy procházel; složí z jednotlivých písmen názvy římských provincií získaných v těchto válkách a v křížovce odhalí jiné označení pro Kartagince.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora