projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2024
09.11. 10

Velká Morava

Předváděcí sešit slouží k seznámení s dějinami Velké Moravy, je určen žáků 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
Na jednotlivých stranách předváděcího sesšitu se žáci seznámi s dějinným vývojem, hospodářstvím a náboženstvím Velké Moravy. Na 1. straně si žáci zopakují vývoj raně středověkých států, řešení naleznou na straně 10. Srana 2 je věnována stěhování Slovanů, jejich pravlasti a rozdělení Slovanů. Strany 3 - 6 seznamují žáky se vznikem Velké Moravy, jednotlivými panovníky a náboženstvím. Na 7. straně se objevují inoformace o hospodářství a obchodu. 8. strana je určena k opakování nejdůležitějších letopočtů a událostí spjatých s Velkou Moravou, které žáci doplňují na časovou přímku, a moravských knížat. Na 9. straně je připravena křížovka k opakování dané látky.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora