projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2019
18.11. 10

Důsledky třicetileté války

Předváděcí sešit slouží k opakování učiva o důsledcích TŘICETILETÉ VÁLKY pro české země. Je určen pro žáky 7 (8). ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnice: VYKOUPIL, Libor; ANTONÍN, Robert; FEJFUŠOVÁ, Marie. Středověk a počátky novověku. 2008. Brno : Nová škola, 2008.
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování a utvrzení učiva. Je možné využít odkaz na www stránky - obrázky z rekonstrukce bitvy na Bíle hoře.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora